نظر سنجی

کسب کاپ سوم تیمی و برنز انفرادی در ماده speed پارکور زیر ۱۷سال قهرمانی کشور

کسب کاپ سوم تیمی و برنز انفرادی در ماده speed پارکور زیر ۱۷سال قهرمانی کشور
اولین مدال درپارکور زیر ۱۷سال قهرمانی کشور
درمسابقات پارکورقهرمانی زیر۱۷سال کشورعلی شرقی درماده speed(سرعت)باثبت زمان۹:۷۴ درجایگاه سوم قرارگرفت ومدال برنزمسابقات رابه گردن آویخت
علیرضاملائکه مسئول کمیته استانهای انجمن پارکورکشورورییس کمیته پارکور استان دراین باره گفت:بابرنامه ریزی مدونی که درکمیته پارکوراستان داشته ایم حمایت ازجوانان مستعدواعزام آنها به مسابقات مختلف ازاهداف بلندمدتیست که سبب پشتوانه سازی برای آینده این ورزش جذاب خواهدشد.وی باردیگرازرسانه های استان دعوت کردباپوشش اخبارپارکور زمینه آشنایی بیشترخانواده ها را بایکی ازرشته های ورزشی که دردنیا در حال گسترش است،فراهم کنندتا بتوانیم نوجوانان مستعدبیشتری را شناسایی کنیم.
وی افرود درمدت زمان کوتاهی درکمیته پارکور استان ،مسابقات وهمایشهای منظمی رابرگزارکرده ایم وازشهرستانهای کوچک وبزرگ استان ورزشکارانی را کشف وحمایت کرده ایم که کمترامیدی به پیشرفت درپارکور داشتند،اما اکنون امیدواربه کسب قهرمانی درمسابقات کشوری هستند

هیات ژیمناستیک استان کسب کاپ سوم مسابقات قهرمانی جوانان پارکور کشور و همچنین کسب مدال برنز درماده اسپید(سرعت) توسط قهرمان علي شرقي را به جناب آقای علیرضا ملائکه رییس کمیته پارکور و قهرمان شایسته علی شرقی و خانواده بزرگ ژیمناستیک و پارکور استان صمیمانه تبریک عرض می نماید.
سه شنبه ۲۹ مرداد ۹۸- بیرجند 

1398/5/30 دسته : خبر