نظر سنجی

معماریان برای 4 سال دیگر به عنوان رییس هیات ژیمناستیک خراسان انتخاب شد

معماریان برای 4 سال دیگر به عنوان رییس هیات ژیمناستیک خراسان انتخاب شد


مجمع انتخابات هیات ژیمناستیک خراسان رضوی برگزارشد
وحسین معماریان با12رأی برای دومین دوره متوالی به عنوان رئیس هیأت انتخاب شد

1398/2/10 دسته : خبر