نظر سنجی

مراسم تقدیر و تشکر از مربیان ارزشمند استان

مراسم تقدیر و تشکر از مربیان ارزشمند استان

<body id="cke_pastebin" absolute; top: -10px; width: 1px; height: 380px; overflow: hidden; margin: 0px; padding: 0px; right: -1000px;"><span rgb(38, 38, 38); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">یک شب خوب و بیاد ماندنی با اهدای گل وهدیه به مربیان ارزشمند استان توسط قهرمانان و خانواده های عزیز پس از پیروزی و درخشش قهرمانان دختر و پسر در مسابقات المپیاد نوجوانان استعداد های برتر و کسب ۷مدال طلا ، پنج نقره و یک برنزدر زنجان و همدان
۱۰ شهریور ۹۸</body> یک شب خوب و بیاد ماندنی با اهدای گل وهدیه به مربیان ارزشمند استان توسط قهرمانان و خانواده های عزیز پس از پیروزی و درخشش قهرمانان دختر و پسر در مسابقات المپیاد نوجوانان استعداد های برتر و کسب ۷مدال طلا ، پنج نقره و یک برنزدر زنجان و همدان <body id="cke_pastebin" absolute; top: -10px; width: 1px; height: 380px; overflow: hidden; margin: 0px; padding: 0px; right: -1000px;"><span rgb(38, 38, 38); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">۱۰ شهریور ۹۸</body>
<body id="cke_pastebin" absolute; top: -10px; width: 1px; height: 380px; overflow: hidden; margin: 0px; padding: 0px; right: -1000px;"><span rgb(38, 38, 38); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">۱۰ شهریور ۹۸یک شب خوب و بیاد ماندنی با اهدای گل وهدیه به مربیان ارزشمند استان توسط قهرمانان و خانواده های عزیز پس از پیروزی و درخشش قهرمانان دختر و پسر در مسابقات المپیاد نوجوانان استعداد های برتر و کسب ۷مدال طلا ، پنج نقره و یک برنزدر زنجان و همدان
۱۰ شهریور ۹۸</body>

1398/7/30 دسته : خبر