نظر سنجی

برگزاری مسابقات ریتمیک باشگاهای مشهد، گلبهار ، نیشابور، سرخس

برگزاری مسابقات ریتمیک باشگاهای مشهد، گلبهار ، نیشابور، سرخس

برگزاری مسابقات ریتمیک باشگاهای مشهد،  گلبهار ،  نیشابور،  سرخس

تعداد شرکت کنندگان : ۱۲۰نفر 
مکان :مشهد  سالن ژیمناستیک استاد یزد زاد
مسابقات سطح بندی  و آزاد چهار وسیله فری توپ طناب وحلقه 
هیات داوران مسابقه 
سپیده فغفوریان مسئول کمیته ریتمیک ، سرداورو سرپرست اجرایی مسابقات
داوران مسابقه : سمیرا رئوفی  ، سارا رحیم خان کریمی ،ستاره شریف زاده و هاله هادیانی
شجاعی : سرپرست فنی مسابقات

1397/8/30 دسته : خبر