نظر سنجی

انتصاب آقای احمد زنگنه به عنوان رییس کمیته هماهنگی امور شهرستانها

انتصاب آقای احمد زنگنه به عنوان رییس کمیته هماهنگی امور شهرستانها

بر اساس حکمی از سوی حسین معماریان سرپرست هیات ژیمناستیک خراسان رضوی جناب آقای احمد زنگنه به عنوان رییس کمیته هماهنگی امور شهرستانهای هیات ژیمناستیک استان منصوب شدند.
شایان ذکر می باشد زنگنه از مدیران آموزش و پرورش وعضو اسبق شورای شهر و هم اکنون رییس هیات ژیمناستیک شهرستان تربت حیدریه را در کارنامه فعالیتهای ورزشی و اجتماعی خود دارند.

هیات ژیمناستیک استان برای مشارالیه در راستای وظایف وایجاد هماهنگی بیشتر با روسای هیاتهای شهرستانهابه منظور تعامل و همکاری بیشتر با کمیته های استانی برای کسب افتخار ، موفقیت و تعمیم و گسترش ورزش ژیمناستیک در استان آرزوی موفقیت می نماید.

1397/9/13 دسته : خبر