نظر سنجی

انتصاب آقای احمد ذوقی به سمت رییس ژیمناسیک مشهد مقدس

انتصاب آقای احمد ذوقی به سمت رییس ژیمناسیک مشهد مقدس

طی حکمی از سوی آقای حسین معماریان رییس هیات ژیمناسیک جناب آقای احمد ذوقی به سمت رییس هیات ژیمناستیک مشهد مقدس انتخاب و حکم دریافت نمودند. آقای احمد ذوقی از مدیران ارشد اداره کل آموزش و پرورش استان می باشند و ضمن تدریس در دانشکاه به عنوان مدیر دبیرستان امام رضا(ع) مشغول خدمت می باشند. شایان ذکر می باشد مشارالیه به عنوان نایب رییس هیات ژیمناستیک استان نیزانتخاب و به جامعه ورزش ژیمناستیک خدمت می نمایند.

1393/10/2 دسته : خبر