نظر سنجی

اخبار | خبر

برگزاری مسابقات پایان ترم تابستانی
برگزاری مسابقات پایان ترم تابستانی
درسطح بندی یک و دو وسه مشهد : 16شهریور ۹۷
 تعدادشرکت کننده : 244  نفر از باشگاههای مشهد ، فریمان ، گلبهار

1397/6/20 دسته : خبر ادامه خبر

دومین مرحله آزمون پیش سطح و سطح یک دختران سبزوار
دومین مرحله آزمون پیش سطح و سطح یک دختران سبزوار
با حضور شجاعی نایب رییس ، حق بیان و نژادابراهیم از هیات ژیمناستیک استان

1397/6/20 دسته : خبر ادامه خبر

درگذشت شادروان رحمن بردبار آذری قهرمان و پیشکسوت ژیمناستیک استان
درگذشت شادروان رحمن بردبار آذری قهرمان و پیشکسوت ژیمناستیک استان

1397/6/20 دسته : خبر ادامه خبر

کسب مدال های رنگارنگ در مسابقات قهرمانی دانش آموزان دختر کشور در شهرکرد
کسب مدال های رنگارنگ در مسابقات قهرمانی دانش آموزان دختر کشور در شهرکرد
مقام سوم تیمی

1397/6/3 دسته : خبر ادامه خبر

مراسم تجلیل از مربیان و قهرمانان
مراسم تجلیل از مربیان و قهرمانان
با حضور معماریان رییس هیات ژیمناستیک ، مربیان و پیشکسوتان
قهرمان وهاب ناصری ، علیرضا زایری نیا و امیر محمد قربانی

1397/6/1 دسته : خبر ادامه خبر

تجلیل و معارفه
تجلیل و معارفه
تجلیل و معارفه کیانوش حقیقی، هادی گلمکانی، سید علی حسینی و ...

1397/6/1 دسته : خبر ادامه خبر

کسب مدال طلا وبرنز توسط وهاب ناصری در مسابقات قهرمانی دانش آموزان کشوردر شهر کرد
کسب مدال طلا وبرنز توسط وهاب ناصری در مسابقات قهرمانی دانش آموزان کشوردر شهر کرد
مدال برنز در حرکات زمینی توسط وهاب ناصری از خراسان رضوی ازمسابقات قهرمانی دانش آموزان کشور

1397/5/28 دسته : خبر ادامه خبر

انتصاب در شاخه ایروبیک هیات ژیمناستیک خراسان رضوی
انتصاب در شاخه ایروبیک هیات ژیمناستیک خراسان رضوی
جناب آقای هادی گلمکانی به عنوان رییس کمیته ایروبیک ژیمناستیک استان منصوب شدند.

1396/5/28 دسته : خبر ادامه خبر

آزمون پیش سطح یک و دو ژیمناستیک هنری دختران
آزمون پیش سطح یک و دو ژیمناستیک هنری دختران

1397/5/22 دسته : خبر ادامه خبر

کسب مدال های طلا ونقره و برنز در مسابقات قهرمانی دانش آموزان کشوردر شهر کرد
کسب مدال های طلا ونقره و برنز در مسابقات قهرمانی دانش آموزان کشوردر شهر کرد
مدال طلای دارحلقه ومدال برنز در وسیله بارفیکس توسط علیرضا زائری نیا از خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی دانش آموزان کشور

1397/5/22 دسته : خبر ادامه خبر