نظر سنجی

کمیته مربیان ژیمناستیک هنری

مسیول کمیته مربیان : حسین قریشی


وظایف کمیته مربیان

مطالعه پژوهش درخصوص راهکارهای کمی وارتقاء کیفی مربیان
نظارت کمیته برفعالیت مربیان ازنظر عملکرد ,آموزش وارایه نتایج ارزیابی های انجام شده به همراه راهکاربه دبیر هیات
ارایه پیشنهادات کمیته درخصوص شرایط انتخاب مربیان تیم های پایه دررده های سنی مختلف
اعلام نیازهای کمیته مربیان درخصوص تشکیل کلاسهای مربیگری
پیشنهادبرگزاری کلاسهای بازآموزی جهت تمدیدکارت های مربیگری
حضورفعال ورسمی اعضای کمیته مربیان درمسابقات مختلف ونقطه نظرات فنی درقالب گزارشهای پیشنهادی به هیات
نظارت مستقیم کمیته مربیان دربرگزاری  کلیه کلاس مربیگری
مشارکت در برنامه ریزی و برگزاری گردهمایی های عمومی,جشنها و مراسم
 
وظایف مسئول کمیته مربیان

تلاش موثرواصولی درجهت تحقق اهداف کمیته
ایجادهماهنگی بین اعضای کمیته
تشریح وظایف اعضای کمیته
تنظیم صورت جلسات کمیته و پی گیری مصوبات