نظر سنجی

لیست داوران بانوان استان از بدو از تاسیس هیات

 
ردیف نام ونام خانوادگی نوع مدرک  مربیگری و درجه
1 شمسی شجاعی درجه 2 ژیمناستیک  هنری
2 فریناز حق بیان درجه  3 ژیمناستیک  هنری
3 شهناز نژاد ابراهیمی درجه  3 ژیمناستیک  هنری
4 عصمت خسروی درجه 3 ژیمناستیک هنری
5 ندارضایی درجه 2 ژیمناستیک هنری
6 معصومه محمدی ثانی درجه 3 ژیمناستیک هنری
7 محبوبه باقری درجه 3 ژیمناستیک هنری
8 عفت لکزیان درجه 3 ژیمناستیک هنری
9 وحیده ظریفیان درجه 3 ژیمناستیک هنری
10 اقدس ظریف درجه 3 ژیمناستیک هنری
11 متینا یوشین درجه 3 ژیمناستیک هنری
12 هاله هادیانی درجه 3 ژیمناستیک هنری
13 نسترن رنجبر درجه 3 ژیمناستیک هنری
14 زهرا مرتضوی درجه 3 ژیمناستیک هنری
15 مرجان عادل قهرمان درجه 3 ژیمناستیک هنری
16 معصومه حسین زاده درجه 3 ژیمناستیک  هنری
17 حمیده دیناری درجه  3 ژیمناستیک  هنری
18 تکتک فراش درجه  3 ژیمناستیک  هنری
19 اهدا طبق فروش درجه 3 ژیمناستیک هنری
20 صدیقه قربانی درجه 3 ژیمناستیک هنری
21 مژگان فیض الهی درجه 3 ژیمناستیک هنری
22 فائزه خاکستانی درجه 3 ژیمناستیک هنری
23
  • عزیزی
درجه 3 ژیمناستیک هنری
24 مهسا حسینی درجه 3 ژیمناستیک هنری
25 منیره امیر آباد درجه 3 ژیمناستیک هنری
26 ندا کافی درجه 3 ژیمناستیک هنری
27 افسانه خلاصی درجه 3 ژیمناستیک هنری
28 مهسا تقی زاده درجه 3 ژیمناستیک هنری
29 رخشنده اسمیلی درجه 3 ژیمناستیک هنری
30 سکینه دلیرانی درجه 3 ژیمناستیک هنری
31 مرضیه باستانی درجه 3 ژیمناستیک  هنری
32 ملیحه جابری درجه  3 ژیمناستیک  هنری
33 مریم نیکو خصلت درجه  3 ژیمناستیک  هنری
34 بهاره قلی پور درجه 3 ژیمناستیک هنری
35 نسرین نیازی درجه 3 ژیمناستیک هنری
36 سارا رحیم خان کریمی درجه 3 ژیمناستیک هنری
37 عذرایوسفیان درجه 3 ژیمناستیک هنری
38 اعظم میری نژاد درجه 3 ژیمناستیک هنری
39 وحیده باقری درجه 3 ژیمناستیک هنری
40 فاطمه کفاش درجه 3 ژیمناستیک هنری
41 اکرم خسروی درجه 3 ژیمناستیک هنری
42 زهرا نوری درجه 3 ژیمناستیک هنری
43 بیتا دانشجو درجه 3 ژیمناستیک هنری
44 سپیده جنتی درجه 3 ژیمناستیک هنری