نظر سنجی

اعضای کمیته آموزش

 وظایف کمیته آموزش, پژوهش و تحقیقات:

کمیته آموزش ,پژوهش و تحقیقات به منظوربهره گیری از ظرفیت های علمی و تخصصی و پژوهشی کشور درجهت تربیت نیروهای متخصص و فنی در این رشته تشکیل می شود.
برنامه ریزی به منظور یکسان سازی آموزش و ارتقاء سطح فنی و علمی مربیان  داوران و ورزشکاران
برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی توجیهی و دانش افزایی ویژه مربیان و داوران
بررسی شیوه های استفاده از فناوری اطلاعات در اداره کمیته آموزش
اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه رشته های مرتبط ژیمناستیک
برگزاری جلسات هماهنگی با اعضاءوکمیته های مختلف
تعیین سرفصل های کلاس های آموزشی باهمکاری مسوولان کمیته های ذیربط
ارایه گزارش عملکرد کمیته به هیات
مشارکت در برنامه ریزی و برگزاری گردهمایی های عمومی ,جشنهاو مراسم

 
وظایف مسئول کمیته
 
تلاش موثر و اصولی در جهت اهداف و اجرای وظایف کمیته
ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیته
تشریح وظایف اعضای کمیته
تنظیم صورت جلسه وپی گیری مصوبات
استفاده از تکنولوژی در دوره های آموزشی