نظر سنجی

مرحوم ظریف قهرمان و پیشکسوت استان و کشور

بنام یگانه نقاش هستی

        سرزمین پهناور ایران همواره اززمان بوجودآمدن تمدن تا  به امروزآبستن پهلوانان و قهرمانان مرد و زن   گوناگون دررشته های مختلف  علمی ،نظامی ،  اقتصادی، سیاسی  و فرهنگی ورزشی بوده  و هست که اینبارهم میتوان به استاد مرحوم هاشم ظریف تبریزیان  بعنوان یک الگووفردی موفق که براثرتلاش های بی وقفه با کمترین امکانات در دو رشته هنری و ورزشی  به موفقیت های شایان ذکری عمرخودرا سپری نمود ، اشاره کرد .

   استاد هاشم ظریف  فرزند محمود درنهم مرداد  ماه 1301 شمسی درشهرمقدس مشهد چشم به جهان گشود سابقه ورزشی مرحوم برمیگردد به دورانحضورایشان در اونفوان نوجوانی  که به همراه تعدادی از دوستان  خود این فنون  را فرا گرفتند و سپس براثرتلاشهای بسیاردرفضاهای بوجود آمده درمشهد وایران ، پیشرفتهای شگرفی نمودند ازآن جمله حضورفعال درعرسه قهرمانی  ومربیگری وداوری بهمراه استادان مرحوم علی یزداد ،حسینی،جلیل جاوید ، شهید شمغدری، حمزه وحدت ،احمد ارنوائی ،علی شریفیان ،غلامرضا کاشی  پز،صمد فیضی اکبرجوانبخت ، عباس میم بریان ، احمد شهیدی ،باغبان و بنائی ورحمان بردبار و اوحدی و دیگردوستان که ما ازبقیه آنها بیخبرهستیم درتیم ژیمناستیک استان  خراسان ازدهه بیست لغایت آواخردهه چهل که حاصل آن احراز مقامهای مکرر عناوین متعددقهرمانی بهمراه دریافت مقادیرزیادی مدالها و کاپها که هنوزیادگارمانده ودرآن موقع فقط درسطح کشوربرگزارمیشد ختم شد  که مقادیرزیادی عکس نیز حکایت آنرا دارد .

  همزمان با این فعالیت بدلیل ذوق شدید مرحوم به طراحی ونقاشی مورد توجه استاد مسلم هنرنگارگری و مینیاتورآنزمان مرحوم محمدرضا بروسان قزلباش قرارگرفت . طی 60سال فعالیت مستمر درکتابخانه آستان قدس رضوی و مجامع هنری موفق به  خلق آثار بدیع بیش از سیصد اثربی همتا ی نگارگری ومینیاتوروتعمیرانواع جلدها وقلمدادها وکتابهای عتیقه وارزشمند که الهام گرفته ازتخیلات طبیعت زیبای خداوندی،ازانواع ترکیبی گلها وپرندگان وحیوانات و مناظر به همراه ایجاد تصاویرشخصیهای ملی و میهنی بصورت مینیاتور گردید ، که همه آنها هماکنون هم قسمتی از آنها نزد جامعه و منزل و  گنجینه کتابخانه و موزه آستان قدس رضوی طبقه دوم قرآنهای خطی درمعرض دید و دیگرموزه های معتبرکشورهای اروپا مشاهده میشود .

   دوران دهه چهل به بعد استاد پیوسته به انتقال و آموزش هنر خود به علاقه مندان و شاگردان هنر نگارگری درآموزش و پرورش و مجامع هنری سطح کشورپرداخت ودرسال 75 بعنوان چهره ماندگار پس از احراز درجه استادی از سه وزارتخانه کاروعلوم و فرهنگ توسط  رهبرمعظم درآستان قدس رضوی وطی مراسمی در تهران مورد تفقد  قرار گرفتند ، سپری گردید .  

   عاقبت استاد در دهم  خرداد ماه 1380 دربیمارستان قائم مشهد دراثر حمله قلبی دارفانی را  وداع گفت وهماکنون دربهشت ...  بلوک 178صحن جمهوری آستان قدس رضوی مدفون است .  روحش شاد . 

        

                                                                                                                           تهیه کننده  خانواده ظریف  زمستان 93