قبول شدگان دوره داوری ژیمناستیک هنری درجه 3-بانوان اردیبهشت 94 خانم یونسی

ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
1 هاله هادیانی 10 بیتا دانشجو
2 مریم نکو خصلت 11 مهسا تقی زاده
3 اکرم خسروی 12 عذرا یوسفیان
4 رخشنده اسمعیلی بغدادی 13 مرضیه باستانی
5 سکینه دلیران 14 سارا رحیم خان کریمی
6 ندا کافی  15 زهرا نوری
7 نسترن رنجبر 16 نسرین نیازی
8 مهدیه جنتی 17 فاطمه کفاش سلیمانی
9 سپیده جنتی