نظر سنجی

سخن روز

فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از مسئولین ، قهرمانان
وپیشکسوتان ورزش کشور   اسفند ماه 1391
 
-قهرمانان و پهلوانان ورزشی کشور را سفیران هویت، تَشَخُص، عزم راسخ، هوش بالا، ایمان و پایبندی به شریعت ملت ایران دانستند و تاکید کردند: ورزشکاران قهرمان همانند قله ای هستند که زمینه ساز حرکت آحاد مردم به ویژه استعدادهای جوان، به سمت قله ها می باشند.
-قهرمانان، مظهر توانایی های یک ملت هستند و به همین علت، اعتمادبه نفس و اعتماد ملی مردم را افزایش می دهند.
-، حضور بانوان و دختران ورزشکار با رعایت حجاب شرعی، در میدان های بین المللی است که اقدامی فوق العاده و بسیار مهم و با ارزش است.
-هنگامی که یک زن مسلمان ایرانی و دارای حجاب، بر سکوی قهرمانی می ایستد و همه را وادار به تکریم    می کند، کار با عظمتی انجام شده است.
همه باید قلبا، قدردان زنان ورزشکاری باشند که با حجاب و متانت و وقار در میدان های بین المللی ورزشی حاضر می شوند.
-نمونه دیگری از پیام رسانی ورزشکاران را، موفقیت های ورزشی جانبازان و معلولان دانستند و تاکید کردند: ایستادن یک ورزشکار جانباز یا معلول بر سکوی قهرمانی دنیا با همه سختی ها و آسیب های جسمی، نشان از عزم و اراده قوی آن ورزشکار و همچنین همت بالاو تَشَخُص یک ملت است.
-ورزشکاران با کسب مقام قهرمانی، در واقع به ملت و کشور خود خدمت می کنند و پیام های عزم و اراده، ایستادگی و ایمان ملت ایران را به جهانیان می رسانند.
- از همه ورزشکارانی که در میدان های ورزشی، نام ائمه علیهم السلام را بر زبان می آورند یا سجده می کنند یا دست به دعا برمی دارند یا پس از فتح قله ها، اذان می گویند و همچنین همه زنان ورزشکاری که عفاف دینی را رعایت می کنند، صمیمانه تشکر می کنم.