اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه 3 ژیمناستیک هنری -آقایان مدرس بیژن جوانبخت-بهمن 93

ردیف نام و نام خانوادگی ردیف  نام و نام خانوادگی
1 مجید اسماعیلی 11 امیر رضا تقدیمی
2 مهدی چزکی 12 حسین سعادت مهر
3 سید جواد کرمیان 13 ستار آثاری جامی
4 محمد ندرتی 14 محمد رضا رضایی
5 توحید دهقان 15 محمد سهیل سپهری
6 علی درودی 16 محمد علی برگران
7 عباس راد گلچین 17 مرتضی رضوایی
8 مجید کریمیان شخ ها 18 حمزه یعقوبی
9 امیر رزم آرا 19 وحید یعقوبی
10 امیر غلامزادگان