اسامی قبول شدگان در کلاس مربیگری درجه سه ژیمناستیک هنری مشهد مقدس ۱۳۹۶

اسامی قبول شدگان در کلاس مربیگری درجه سه ژیمناستیک هنری
مشهد مقدس ۱۳۹۶