اسامی قبول شدگان در کلاس داوری درجه سه ژیمناستیک هنری

اسامی قبول شدگان در کلاس داوری درجه سه ژیمناستیک هنری
مدرس : استاد مینو ملک پور
زمان : ۴ تا ۷ بهمن ۹۶ مشهد مقدس