نظر سنجی

آخرین اخبار

انتصاب در شاخه های  هیات ژیمناستیک خراسان رضوی
انتصاب در شاخه های هیات ژیمناستیک خراسان رضوی

1398/3/21 دسته : خبر ادامه خبر

انتصاب در هیات ژیمناستیک خراسان رضوی
انتصاب در هیات ژیمناستیک خراسان رضوی

1398/3/8 دسته : خبر ادامه خبر

نکوداشت استاد حافظی پیشکسوت و قهرمان ژیمناستیک
نکوداشت استاد حافظی پیشکسوت و قهرمان ژیمناستیک

1398/2/31 دسته : خبر ادامه خبر

انتصاب در هیات ژیمناستیک خراسان رضوی
انتصاب در هیات ژیمناستیک خراسان رضوی

1398/2/31 دسته : خبر ادامه خبر

انتصاب در هیات ژیمناستیک خراسان رضوی
انتصاب در هیات ژیمناستیک خراسان رضوی

1398/2/26 دسته : خبر ادامه خبر

تجلیل و نکو داشت مربیان و ورزشکاران از حسین معماریان به مناسبت انتخاب مجددبه سمت رییس هیات ژیمناستیک خراسان رضوی
تجلیل و نکو داشت مربیان و ورزشکاران از حسین معماریان به مناسبت انتخاب مجددبه سمت رییس هیات ژیمناستیک خراسان رضوی

1398/2/12 دسته : خبر ادامه خبر

معماریان برای 4 سال دیگر به عنوان رییس هیات ژیمناستیک خراسان انتخاب شد
معماریان برای 4 سال دیگر به عنوان رییس هیات ژیمناستیک خراسان انتخاب شد

1398/2/10 دسته : خبر ادامه خبر